Assistera

Assistera, modern çağın değişen ihtiyaçlarına cevap verecek olan yeni programları ve bu programların uzmanlarını, alanında gelişmeyi hedefleyen kurumlarla buluşturmayı hedeflenmektedir.

Kurumların önceliklerine göre belirlenen değişkenlerin haritalandırılarak, işleyen sistemler haline dönüştürülmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Birlikte Modelleme Yöntemi ile

  • Akademik Programlar
  • Destek Programlar
  • Sosyal Etkinlik Programları
  • Davranış Gelişim Programları
  • Okul İletişim Sistemleri
  • Öğretmen Eğitimleri
  • Kurum Değerlendirme Anketleri
  • Öğretmen Değerlendirme

Kurumsal olarak yapılabilecek çalışmalar için bize yazın.