OSCAR

Eğitim sistemi eksiklerinin yoğun tartışıldığı bir dönem yaşıyoruz. Ülkemizde verilen eğitim, dünya standartlarındaki ihtiyaçları karşılamada yeterli olmuyor. Sistemi sorgulama, yorumlama ve iyileştirme çabaları devam ederken, başarılı dünya eğitim sistemi örnekleri de inceleme altında. Kültürel yapıdaki farklılıklar, aile faktörünün etkileri, sınav sistemiyle yerleştirme, sağlanan kaynakların ve okulların standartlaşamamasının sonucu modern çağın Türkiye’si çocuklarına, çocuklarımıza eğitim ve öğretim büyük bir baskı, kaygı ve en önemlisi hak ihlali olarak geri dönüyor.

Dünya ülkelerinde çocuklara nasıl yaklaşıldığını incelediğimizde bakış açımızı farklılaştıran bir sistemle karşılaştık.


Çocukların sadece aldıkları eğitimler değil, eğitim dışında kalan zamanları da herkesi ilgilendiren bir meseledir.


Çocuklar okullarında sağlıklı bir eğitim almak zorundadır. Bu devletin ve milli eğitim sisteminin görevidir. Çocukların eğitim dışında en doğal hakları eğlenmeleri, dinlenmeleri ve oyun oynamalarıdır. Eğitim hakları sistem tarafından sağlıklı şekilde verilemiyor diye oyun ve dinlenme haklarının da ellerinden alınması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir yanlışı düzeltmek için başka yanlışlar yaparak çözüm aramak çocuklarımıza yaptığımız en büyük kötülüktür. Bu nedenle ülkemizde okullarına devam etmekte olan çocukların kalan zamanlarında değerli ve çocukça işler yapmalarını sağlayacak programlar gerekir.

Bunlar; etütler, ödev merkezleri, özel ders bürolarının programları değildir. Bunlar çocukların hobi edinsinler diye kapı kapı gezdirildikleri kurs merkezlerindeki programlar da değildir. Bunlar anne ve babaların iş yoğunluğu nedeniyle evde kalan kısacık zamanlarda çocuklarını televizyon, bilgisayar ve tüm diğer teknolojik aletlerle oyaladıkları programlar hiç değildir. Bunlar akranlarıyla iletişimden beslenerek büyüyen ve sosyal ortamlara ihtiyaç duyan çocuklarımızı sadece bireysel iletişimde kalabilen ve bakım hizmeti verebilen, güvenli diye tercih edilen bakıcıların yanı da değildir.


İşte bu programlar, OSCAR Standartları’na göre yapılandırılmış Zikzak Hayal Bilgisi Atölyeleri’dir.


Bu programlara katılan çocuklar; doğru bir amaç için, güvenli bir ortamda, yakın yaş grubu çocuklarla birlikte kaliteli bir boş zaman geçirirler ve burada en az endişe edecekleri konu akademik başarılarıdır.

Programlar, çocukların okul ve ev dışındaki yaşantılarda eğlenme, dinlenme ve oyun amaçlı katılabildikleri etkinlikler olarak düzenlenmiştir.

Çalışan annelerin de güvenli bir ortamda, anlamlı vakit geçirdiğini bildikleri çocukları sayesinde iş yaşamına katılmaları ve üretimlerini devam ettirmeleri mümkün olacaktır. Gelişmiş devletler ülke ekonomilerinin gelişimi için kadınların içleri rahat bir şekilde iş yaşamında kalmalarını çocuklara yönelik bu tür programları destekleyerek sağlamışlardır.

Yurt dışında devlet tarafından da desteklenen bu programların yaygınlaşması için kurumları ve tüm paydaşları destek vermeye davet ediyoruz.

OSCAR Nedir?
Neden OSCAR?
Programlar Nelerdir?
OSCAR Standartları
Özen Gösterme